1.8 - 2.0 16V VVTi 1ZZ-/1AZ-

Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Toyota 1,8 - 2,0 16V VVTi ( 1ZZ-FE & 1AZ-FE) /Seriennockenwellen Toyota 1,8 - 2,0 16V VVTi ( 1ZZ-FE & 1AZ-FE)...
Einsatzbereich: Strasse 1,8 Grad: 280°/258° Ventilhub: 10,6/9,55
373,99 € *
Sportnockenwellensatz Toyota 1,8 - 2,0 16V VVTi ( 1ZZ- / 1AZ-) Sportnockenwellensatz Toyota 1,8 - 2,0 16V VVTi...
Einsatzbereich: Strasse, Grad: 280°/276°, Ventilhub: 10,6
585,00 € *
Toyota 1,8 - 2,0 16V VVTi ( 1ZZ-FE & 1AZ-FE) /Seriennockenwellen Toyota 1,8 - 2,0 16V VVTi ( 1ZZ-FE & 1AZ-FE)...
Einsatzbereich: Strasse 2,0 Grad: 268°/258° Ventilhub: 10,0/9,55
373,99 € *
 Toyota 1,8 - 2,0 16V VVTi ( 1ZZ- / 1AZ-) /Sportnockenwellensatz Toyota 1,8 - 2,0 16V VVTi ( 1ZZ- / 1AZ-)...
Einsatzbereich: Strasse 1,8 Grad: 280°/272° Ventilhub: 10,6/10,0
585,00 € *
 Toyota 1,8 - 2,0 16V VVTi ( 1ZZ- / 1AZ-) /Sportnockenwellensatz Toyota 1,8 - 2,0 16V VVTi ( 1ZZ- / 1AZ-)...
Einsatzbereich: Strasse 2,0 Grad: 268°/258° Ventilhub: 10,0/9,55
585,00 € *
Zuletzt angesehen